• Honda Power Products

  เรามักจะพบเห็น “สัญลักษณ์ปีกนก” หรือ “เครื่องหมาย H” ตามท้องถนนที่มีรถสัญจรไปมา นอกจากนี้ เครื่องยนต์ของรถ F1 หรือเครื่องยนต์ MotoGP ในสนามแข่ง รวมถึงเครื่องบินเจ็ต หรือหุ่นยนต์ที่เป็นเทคโนโลยีของ Honda มักจะเป็นที่รู้จักจับตามองไปทั่ว
  นอกจากนั้น ยังมี “Honda” อื่นที่ออยู่ใกล้กับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา เช่น เครื่องไถนา เครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดฟ้า หรือเครื่องกวาดหิมะ เป็นต้น

  Special MovieSpecial Movie
  Comic Special
 • Honda Power Products

  เรามักจะพบเห็น “สัญลักษณ์ปีกนก” หรือ “เครื่องหมาย H” ตามท้องถนนที่มีรถสัญจรไปมา นอกจากนี้ เครื่องยนต์ของรถ F1 หรือเครื่องยนต์ MotoGP ในสนามแข่ง รวมถึงเครื่องบินเจ็ต หรือหุ่นยนต์ที่เป็นเทคโนโลยีของ Honda มักจะเป็นที่รู้จักจับตามองไปทั่ว
  นอกจากนั้น ยังมี “Honda” อื่นที่ออยู่ใกล้กับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา เช่น เครื่องไถนา เครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดฟ้า หรือเครื่องกวาดหิมะ เป็นต้น

  Special ComicsSpecial Comics
  Movie Special

MOVIE


More

HISTORY

ปีA ทุ่นแรงสำหรับจักรยานในปีค.ศ. 1947 เครื่องยนต์นี้มีราคาถูกและใช้ได้กับเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำได้ด้วย จึงเป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดี
นั่นคือจุดเริ่มของเรื่องราวของบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

MORE

TECHNOLOGY

“ให้ความสุขกับทุกผู้คนด้วยเทคโนโลยี”
ความมุ่งมั่นที่ต่อเนื่องมาตลอดนับแต่ผลิตภัณฑ์แรกจนถึงปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นคือ...

MORE